Seçmeliler

PRED 482Özel Konu: Öğretmen Adayları için Müzik ve Ses Eğitimi I
Kredi:
3
PRED 483Erken Çocuklukta Özel Konular: Çocukların sosyal, duygusal gelişimleri ve aile üzerine araştırmalar
Kredi:
3
Bu ders, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini anlama ve uygulama kabiliyetlerini geliştirme; bilimsel dergilerde yayınlanacak veya akademik konferanslarda sunulacak bilimsel araştırma raporu hazırlama süreci hakkında öğrencileri bilgilendirilmesi. Öncelikle sosyal duygusal gelişim ve küçük çocukların yetkinliği ve bu gelişmeyi destekleyen veya engelleyen yetişkin davranışlarıyla ilgili konular üzerine odaklanılması.
Ön koşul:
PRED 411
PRED 486Özel Konu: Öğretmen Adayları İçin Müzik ve Ses Eğitimi II
Kredi:
3