Geçmişteki Öğretim Üyeleri

PhD: George Washington University

M.A: New York University

B.A: İstanbul University

Tam Zamanlı

B.Johnson@latrobe.edu.au

Lisans: Lesley College, Davranış Bilimi, Erken Çocukluk Eğitiminde Uzmanlık, 1987
Yüksek Lisans: Harvard Graduate School of Education, Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Politikaları, 1994
Doktora: Harvard Graduate School of Education, Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Politikaları, 1999

bekman@boun.edu.tr

Doktora: Londra Üniversitesi, 1982, Çocuk Gelişimi

Yüksek Lisans: Londra Üniversitesi, 1977, Çocuk Gelişimi

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1971; Psikoloji