Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı

nalan.babur@boun.edu.tr
0 212 359 6760
Doktora: Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD
Özel Eğitim / Öğrenme Güçlükleri
Yan Dal: Eğitim Psikolojisi / Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Teknikleri
 
Yüksek Lisans: Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD
Özel Eğitim /Davranış Bozuklukları
 
Lisans: Ankara Üniversitesi,
Dil -Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Psikoloji
 
 

 

ersoy.erdemir@boun.edu.tr
0 212 359 4827

Doktora: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2008-2013
       Erken Çocukluk Eğitimi
       Yabancı ve İkinci Dil Eğitimi
Doktora Tezi: İki dilli bir çocuğun kelime gelişimi yörüngeleri: Okul öncesi dönemde dilbilimsel, öğretimsel ve sosyo-etkileşimsel bakış açıları.

Yüksek Lisans: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2006-2008

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2006

Bölüm Başkanı
zeynep.erdiller@boun.edu.tr
0 212 359 7374

Doktora: Indiana Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Erken Çocuk Eğitimi-Aile Çalışmaları,1998-2003

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 1993-1997

mine.golguven@boun.edu.tr
0 212 359 7313
Doktora,  Pennsylvania State Üniversitesi, Öğretim Programları ve Müfredat (Erken Çocukluk Eğitimi odaklı), University Park, PA, 2002-2006
 

Yüksek Lisans,   Syracuse Üniversitesi, Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü, Syracuse, NY, 1999-2001  

 

Lisans , İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İstanbul, Türkiye, 1993-1997  

 

ametindogan@boun.edu.tr
0 212 359 7791

Doktora:  Syracuse University,  Syracuse, NY, 2007

Yüksek Lisans: Syracuse University, Syracuse, NY, 2001

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1997