Master Tezleri

Tez Başlığı Öğrenci adı Tez Danışman(lar)ı Yıl

5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerde Okuduğunu Anlaması: Zayıf ve Yeterli Okuyucular Arasındaki Performans Farklılıkları

Zeynep Gonca Akdemir Serkan Özel, Nalan Babür 2018

Türk çocuklarında Hızlı İsimlendirme (RAN) güvenirlik ve geçerlik çalışması

Hande Bakır Nalan Babür 2007

İkinci sınıf öğrencilerinin diğer okuma bileşenleri ile ilişkili hızlı isimlendirme ve okuma becerileri 

Bella Abolafya Nalan Babür 2008

Birinci sınıf öğrencilerinin sayı hissinin belirleyicilerinin incelenmesi

Merve Aşık Nalan Babür 2013

Erken Çocukluk Eğitim Merkezinde Bir Kadın Koordinatör: Kadın Perspektifi ile Liderlik Konusunda Bir Örnek Olay İncelemesi.

 

Yağmur Seven Mine Göl Güven 2014

Öğretmenlerin Güç Algıları, Çocuk Tanımları ve Çocuk-Öğretmen Etkileşimi Arasındaki İlişki

Nehir Cabi Zengin Mine Göl Güven 2016