Master Tezleri

Tez Başlığı Öğrenci adı Tez Danışman(lar)ı Yıl

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi Desteklemek İçin Bilinçli Farkındalığı Kullanmak: Bir Öğretmenin Bakış Açısı

Hatice Kılavuz Doğan Mine Göl Güven 2021

Çocukların Gözünden Oyunu Anlamak: Fenomenolojik Bir Çalışma

Hatice Sapmaz Mine Göl Güven 2020

 Okul öncesi çocuklarının ideal sınıf paydaşları üzerine görüşleri

Tuğba Aladağ Ersoy Erdemir 2019

Erken çocukluk sınıfında oyun kültürünü keşif: Bir etnografik çalışma

Ragibe Yeşil Zeynep Berna Yatmaz 2019

İlkokul öğretmenlerinin disleksi bilgisi ve algısı üzerine ölçek geliştirme

Duygu Tosun Nalan Babür, Serkan Arıkan 2019

 Aile içerisinde çocuk katılımı: beşinci sınıf kız öğrencilerinin farkındalık ve deneyimleri üzerine olgubilim çalışması

Eda Özdil Zeynep Berna Yatmaz 2019

İlkokul bağlamında çocuğun öznel iyi olma hali

Şeyda Karan Ersoy Erdemir 2019

İkinci sınıfta zayıf ve iyi okuyucuları farklılaştıran bilişsel ve dilbilimsel değişkenler

Semanur Kuzucu Örge Nalan Babür 2018

Türkiye'de riskli bir topluluktaki çocukların dirençlilik, duygu düzenleme, sosyal yetkinlik, ve problem davranışları

Yasemin Fırat Ayşe Gül Metindoğan 2018

 İstanbul'da bir devlet Anaokulu'ndaki orman okulu programının incelenmesi

Sümeyye Büşra Eroğlu Ayşe Gül Metindoğan 2018

Türkiye'deki çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri ile ilgili faktörler

Merve Özgünlü Ayşe Gül Metindoğan 2017

Okul öncesi çocukların medya kullanımı ve prososyal ve agresif davranışları arasındaki ilişki

Seçil İnanlı Ayşe Gül Metindoğan 2015

Okul öncesi sınıfına çocukların katılımı: Etnografik bir olay incelemesi

Fetiye Erbil Zeynep Berna Yatmaz 2017

5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerde Okuduğunu Anlaması: Zayıf ve Yeterli Okuyucular Arasındaki Performans Farklılıkları

Zeynep Gonca Akdemir Serkan Özel, Nalan Babür 2018

Türk çocuklarında Hızlı İsimlendirme (RAN) güvenirlik ve geçerlik çalışması

Hande Bakır Nalan Babür 2007

İkinci sınıf öğrencilerinin diğer okuma bileşenleri ile ilişkili hızlı isimlendirme ve okuma becerileri 

Bella Abolafya Nalan Babür 2008

Birinci sınıf öğrencilerinin sayı hissinin belirleyicilerinin incelenmesi

Merve Aşık Nalan Babür 2013

Erken Çocukluk Eğitim Merkezinde Bir Kadın Koordinatör: Kadın Perspektifi ile Liderlik Konusunda Bir Örnek Olay İncelemesi.

 

Yağmur Seven Mine Göl Güven 2014

Öğretmenlerin Güç Algıları, Çocuk Tanımları ve Çocuk-Öğretmen Etkileşimi Arasındaki İlişki

Nehir Cabi Zengin Mine Göl Güven 2016