Doktora Programı

Öğrenme ve öğretmeyi tüm yönleri ve paydaşlarıyla araştıracak ve öğretim programını da merkeze alacak Öğrenme Bilimleri doktora programı şu dört temel üzerine kurulabilir:

  1. Öğrenme ve Biliş,
  2. Yöntembilim,
  3. Tasarım,
  4. Sosyo-Kültürel Konular

Bu program; öğrenme ortamlarının toplumsal doku içindeki yeri, öğrenme ve öğretme psikolojisi, öğrenme ortamları tasarımı, öğrenme ve onu çevreleyen sistemler için yazılım geliştirme, öğrenmeyle ilgili büyük veri setleriyle çözümleme, onamlı (formel) ve onamsız (informel) öğrenme ortamlarına dönük araştırma yapmak isteyen bireylere akademik bir ortam sağlayacaktır. Programın doğası gereği öğrenci hedef kitlesi fen ve sosyal bilim alanları gibi geniş bir yelpazede yer alan tezli yüksek lisans mezunlarıdır.

Daha fazla bilgi için, tıklayın.