Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Krizde Oyuna Erişim
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2015
Bitiş:
Mart, 2017
Sponsor:
Uluslararası Oyun Birliği (IPA)
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Altı ülkeyi (Türkiye, Hindistan, Nepal, Lübnan, Tayland, Japonya) kapsayan proje Uluslararası Oyun Birliği (IPA) tarafından finanse edilmiştir. Projenin İstanbul ayağında çocukların önyargı, şiddet ve ekonomik sıkıntı yaşadığı İstanbul mahallelerinden veri toplanmıştır. Daha fazla bilgi için http://ipaworld.org/what-we-do/access-to-play-in-crisis/

Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa: Demokratik Yurttaş Eğitimi
Başlangıç Tarihi:
Ocak, 2014
Bitiş:
Haziran, 2015
Sponsor:
Avrupa Birliği Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Proje, okul bağlamında eşit ilişkiler geliştirmek için öğretmenleri farklı düzeylerde görevlendirmek üzere geliştirilmiştir. Proje içi ve kişilerarası sosyal ve duygusal becerilerin çeşitliliği, proje boyunca seminer ve tartışma grupları biçiminde incelenmiştir. Daha fazla bilgi için http://www.demokratikyurttasegitimi.org/

Woodcock – Johnson III Zihinsel ve Akademik Başarı Test Bataryasının Türkçe’ye Adaptasyonu (WJ III)
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2014
Sponsor:
Milli Eğitim Bakanlığı destekli Avrupa Birliği projesi
Ekip:
Fusun Akkok (Yürütücü), Gulcan Ercetin, Belma Haznedar, Nalan Babur, Ferhunde Oktem, Said Uluc, Aydin Durgunoglu
Açıklama:
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Avrupa Birliği projesi 
• Projede, WJ III test bataryasının (2-18 yaş arası) Türkçe için kültüre ve dile özgü adaptasyonunu sağlamak amaçlandı.
Sağır çocuklara Türk İşaret Dili (TİD) Öğretmek için Malzemeler Geliştirme
Başlangıç Tarihi:
Mayıs, 2010
Bitiş:
Mayıs, 2013
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Çalışmanın amacı, Sağır çocukların TID'yi öğrenmelerine yardımcı olmak için Türk İşaret Dili (TID) materyalleri geliştirmekti. Çalışmanın ürününe http://www.ilkisarettid.boun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Disleksi ve Müfredat Yabancı Dil Öğrenimi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje
Ekip:
Claire Ozel, Bilal Kırkıcı, Özgür Erdur Baker, Nalan Babür
Açıklama:
• Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje , Proje No. 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP
• Proje Ekibi: Claire Ozel, Bilal Kirkici, Ozgur Erdur Baker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Nalan Babur (Boğaziçi Üniversitesi)
• Dyslang projesinin amacı, çokdilli disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemektir.
• Dyslang projesinin amacı, bir uzaktan eğitim kursu geliştirip uygulamak ve öğretmenler ile veliler için bir iyi uygulama rehberi hazırlayarak çokdilli disleksik bireyleri ilave bir müfredat dili öğrenmeleri konusunda desteklemektir.
• Disleksi, çokdillilik ve yabancı dil öğrenme konuları geliştirilip bir eğitim programı oluşturmak için 7 partner ülke ile çalışılmıştır. 11 modüllü e-öğrenme programı 5 dilde hazırlandı.
DISTINC - Kaynaştırma Sınıf Uygulamalarında Hizmetiçi Eğitim Programının Geliştirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2010
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Comenius Multilateral Hayatboyu Öğrenme Programları
Ekip:
Hande Sart, Nalan Babür, Bengü Borkan, Ayşe Caner, Özlem Ünlühisarcıklı
Açıklama:
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Comenius Multilateral Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında geliştirilen bir hizmetiçi eğitim programıdır (Proje no: 510072-LLP-1-2010-TR-COMENIUS-CMP).
• Proje Ekibi: Hande Sart, Nalan Babür, Bengü Borkan, Ayşe Caner, Özlem Ünlühisarcıklı
• Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEM) ortaklığıyla geliştirildi.
• Kaynaştırma sınıflarında eğitim veren ilköğretim 1-5. sınıf öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı ve materyal geliştirildi.
• Program ve eğitsel materyaller özellikle öğrenme güçlükleri ve davranış problemleri yaşayan öğrenciler için geliştirildi.
Avrupa Kültür Erasmus Yoğun Programı (IP) dahilinde Öğretmen Kimliği: İsveç, Danimarka, Litvanya, Almanya, Hollanda, Türkiye, İngiltere
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Öğretmen Eğitiminde Uluslararası Öğrenme ve Yenilikçilik (ILITE)

5'te Beş: Mardin'de Erken Çocukluk ve Erken Beceri (ECEB) Programının Uygulanması
Başlangıç Tarihi:
Aralık, 2010
Bitiş:
Aralık, 2011
Sponsor:
DPT SODES Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Amaç, öğretmenlerin sosyo-duygusal becerilerini geliştirerek pozitif sınıf kültürünü geliştirmek ve öğretmenlerin çocuk davranışlarını yönetmek için olumlu teknikleri kullanmasına yardımcı olmaktı.

Okulöncesi ve İlköğretim Birinci Sınıflarında Okumaya Hazırlık için Eğitsel Yazılım Geliştirme Projesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2009
Bitiş:
Mart, 2011
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
Ekip:
Günizi Kartal (Yürütücü), Nalan Babür, Ayşegül Metindoğan, Ayşe Gürel
Açıklama:
• 09D201P no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
• Projede ekibi: Günizi Kartal (Yürütücü), Nalan Babür, Ayşegül Metindoğan, Ayşe Gürel.
• Günizi Kartal başkanlığındaki projede, okulöncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri için okumaya hazırlık eğitsel yazılım programları geliştirildi.
• Bu projede, eğitsel yazılımı geliştirildikten sonra, öğretmen eğitimi yapılacak ve okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere de akademik destek sağlandı.
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2007
Bitiş:
Aralık, 2009
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Araştırma projesinin amacı, anaokullarının türleri, ebeveynlerin kalite görüşleri, çocukların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Sayfalar