Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Okul Tasarım ve Okul İklimi Arasındaki İlişki
Başlangıç Tarihi:
Temmuz, 2017
Bitiş:
Aralık, 2019
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven (Proje Yürütücüsü), Beyhan Ataş (Proje Asistanı)
Köprüler kurmak: Özel Gereksinimleri Olan Çocukların Ailelerinin Refahı ve Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Eylül, 2016
Bitiş:
Eylül, 2019
Sponsor:
Erasmus Plus Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven (Proje Koordinatörü), Nalan Babür (Proje Koordinatörü)
Açıklama:
• Avrupa Birliği Erasmus programları kapsamında desteklenen Erasmus + Projesi
• Proje Üyeleri: Romanya, İspanya, Portekiz, Litvanya, Hırvatistan, Turkiye
• Proje, özel gereksinimleri olan çocukların ailelerinin toplum içindeki sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu ailerin gereksinimleri konusunda sosyal farkındalık düzeyini artırmak ve entegrasyonu kolaylaştırmak için yetişkin eğitimi paketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Türkçe Okuma Edinimini Etkileyen Faktörler: Tek Dilli Ve İki dilli Çocuklarda Türkçe Okuma Süreçlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2016
Bitiş:
Mart, 2019
Sponsor:
TÜBİTAK
Ekip:
Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, Nalan Babür
Açıklama:
• TUBITAK Proje No. 115K023
• Çalışma, tek- ve iki-dilli çocuklarda Türkçe okuma süreçlerinin bilişsel ve dilsel açılardan karşılaştırmalı değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu yolla, okul çağındaki çocuklarda okuma gelişimini değerlendirmek ve bu süreçte önemli gözüken değişkenleri belirlemek ve anlamak önemli olacaktır.
COST Action IS 1401: Strengthening Europeans' Capabilities by Establishing the European Literacy Network
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2015
Bitiş:
Mart, 2019
Sponsor:
European Literacy Network
Ekip:
Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, Nalan Babür
Açıklama:
• Bu proje, Avrupa devletleri arasında okuma-yazma eğitiminin geliştirilmesi, bireylerin okur-yazarlık oranının artması ve yeni eğitsel metotların geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır.
• Bu projede, Avrupa devletleri arasında, okuma-yazma kavramlarının tam olarak anlaşılması,
• Bilimsel araştırma ve yayınların artması,
• Okuma-yazma eğitiminin daha iyiye götürülmesi için bilimsel kanıtların kullanılması,
• Araştırmacılar, alanda çalışanlar ve yasa uygulayıcılar arasında ortak bir dil oluşturabilmek ve bağlantıyı kuvvetlendirmek amacıyla işbirliğinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Krizde Oyuna Erişim
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2015
Bitiş:
Mart, 2017
Sponsor:
Uluslararası Oyun Birliği (IPA)
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Altı ülkeyi (Türkiye, Hindistan, Nepal, Lübnan, Tayland, Japonya) kapsayan proje Uluslararası Oyun Birliği (IPA) tarafından finanse edilmiştir. Projenin İstanbul ayağında çocukların önyargı, şiddet ve ekonomik sıkıntı yaşadığı İstanbul mahallelerinden veri toplanmıştır. Daha fazla bilgi için http://ipaworld.org/what-we-do/access-to-play-in-crisis/

Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa: Demokratik Yurttaş Eğitimi
Başlangıç Tarihi:
Ocak, 2014
Bitiş:
Haziran, 2015
Sponsor:
Avrupa Birliği Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Proje, okul bağlamında eşit ilişkiler geliştirmek için öğretmenleri farklı düzeylerde görevlendirmek üzere geliştirilmiştir. Proje içi ve kişilerarası sosyal ve duygusal becerilerin çeşitliliği, proje boyunca seminer ve tartışma grupları biçiminde incelenmiştir. Daha fazla bilgi için http://www.demokratikyurttasegitimi.org/

Woodcock – Johnson III Zihinsel ve Akademik Başarı Test Bataryasının Türkçe’ye Adaptasyonu (WJ III)
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2014
Sponsor:
Milli Eğitim Bakanlığı destekli Avrupa Birliği projesi
Ekip:
Fusun Akkok (Yürütücü), Gulcan Ercetin, Belma Haznedar, Nalan Babur, Ferhunde Oktem, Said Uluc, Aydin Durgunoglu
Açıklama:
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Avrupa Birliği projesi 
• Projede, WJ III test bataryasının (2-18 yaş arası) Türkçe için kültüre ve dile özgü adaptasyonunu sağlamak amaçlandı.
Sağır çocuklara Türk İşaret Dili (TİD) Öğretmek için Malzemeler Geliştirme
Başlangıç Tarihi:
Mayıs, 2010
Bitiş:
Mayıs, 2013
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Çalışmanın amacı, Sağır çocukların TID'yi öğrenmelerine yardımcı olmak için Türk İşaret Dili (TID) materyalleri geliştirmekti. Çalışmanın ürününe http://www.ilkisarettid.boun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Disleksi ve Müfredat Yabancı Dil Öğrenimi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje
Ekip:
Claire Ozel, Bilal Kırkıcı, Özgür Erdur Baker, Nalan Babür
Açıklama:
• Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje , Proje No. 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP
• Proje Ekibi: Claire Ozel, Bilal Kirkici, Ozgur Erdur Baker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Nalan Babur (Boğaziçi Üniversitesi)
• Dyslang projesinin amacı, çokdilli disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemektir.
• Dyslang projesinin amacı, bir uzaktan eğitim kursu geliştirip uygulamak ve öğretmenler ile veliler için bir iyi uygulama rehberi hazırlayarak çokdilli disleksik bireyleri ilave bir müfredat dili öğrenmeleri konusunda desteklemektir.
• Disleksi, çokdillilik ve yabancı dil öğrenme konuları geliştirilip bir eğitim programı oluşturmak için 7 partner ülke ile çalışılmıştır. 11 modüllü e-öğrenme programı 5 dilde hazırlandı.
DISTINC - Kaynaştırma Sınıf Uygulamalarında Hizmetiçi Eğitim Programının Geliştirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2010
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Comenius Multilateral Hayatboyu Öğrenme Programları
Ekip:
Hande Sart, Nalan Babür, Bengü Borkan, Ayşe Caner, Özlem Ünlühisarcıklı
Açıklama:
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Comenius Multilateral Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında geliştirilen bir hizmetiçi eğitim programıdır (Proje no: 510072-LLP-1-2010-TR-COMENIUS-CMP).
• Proje Ekibi: Hande Sart, Nalan Babür, Bengü Borkan, Ayşe Caner, Özlem Ünlühisarcıklı
• Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEM) ortaklığıyla geliştirildi.
• Kaynaştırma sınıflarında eğitim veren ilköğretim 1-5. sınıf öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı ve materyal geliştirildi.
• Program ve eğitsel materyaller özellikle öğrenme güçlükleri ve davranış problemleri yaşayan öğrenciler için geliştirildi.

Sayfalar