İlköğretim Yüksek Lisans Ders Açıklamaları

PRED 501İleri Düzeyde Nicel Araştırma Yöntemleri
Kredi:
3
Erken çocukluk eğitiminde eğitimsel araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; ölçüm ve örnekleme konularının ve nicel tasarımların derinlemesine incelenmesi; ileri istatistiksel değerlendirme prosedürlerinin incelenmesi; etik konular; nicel araştırma raporları.
PRED 521Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Trendler veSorunlar
Kredi:
3
Türkiye'nin mevcut durumunun baz alınarak küresel bakış açısıyla erken çocukluk eğitimi politika ve konularının değerlendirilmesi
PRED 523İleri Düzeyde Çocuk Gelişimi
Kredi:
3
Çocuk gelişiminde mevcut yaklaşımlar, teori ve araştırmalara odaklanma; Seçilen klasik orijinal metinlerin incelenmesi.
PRED 579Lisansüstü Seminer
Kredi:
0
Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminerlerle öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi ve erken çocukluk eğitimindeki ilgi konularına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi.
PRED 690Yüksek Lisans Tezi
Kredi:
0