Bölüm Bilgisi

Temel Eğitim Bölümü öğrencilerine lisans eğitimi için dört yıllık, yüksek lisans eğitimi için iki yıllık bir program sunmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı, 8 yaşına kadar olan çocuklarla çeşitli ortamlarda çalışacak profesyoneller için bilgi ve beceriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Amaç, okul öncesi öğretmen adaylarını eğitmekle sınırlı kalmayıp öğretmen adaylarının küçük çocuklu ailelerle, sağlık ve eğitimle ilgili sosyal kuruluşlarla ve toplum kalkınmasını teşvik edecek uzmanlarla birlikte çalışabilme becerisini kazandırmayı da içerir. Program, teorik eğitim ve saha deneyimini bir araya getirir ve mevcut duruma yönelik araştırma temelli bilimsel bir vizyon sunar. Lisans programındaki dersler, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin çeşitli bölümleri tarafından verilmektedir. Temel Eğitim Bölümü tarafından sunulan dersler; teori, uygulama ve araştırma olmak üzere üç ana ders kategorisinde toplanmaktadır. Kuramsal derslerin konuları, erken çocukluk eğitiminin temellerini sağlamayı amaçlamakta ve erken müdahale ve çocuk gelişim teorilerinden erken çocukluk döneminde özel eğitim ve okur yazarlığa kadar değişmektedir.  Araştırma dersleri araştırma yöntemleri ve müfredat geliştirme konularını içermekte ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müzik ve hareket, toplum hizmeti, sanat etkinlikleri ve uygulaması ile ilgili dersler ise pratik tabanlı derslerin bir parçasını oluşturmaktadır. Bölümün, pratik uygulamalı derslerde programda eğitim alan öğretmen adaylarının kullanımı için bir çocuk kütüphanesi ve laboratuarı bulunmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik kitapları ve eğitim materyalleri yönünden oldukça zengin olan kütüphane ve laboratuvar öğretmen adaylarının öğretme becerileri için oldukça önemli bir yere sahiptir.