Devam Eden Araştırma Projeleri

Okul Tasarım ve Okul İklimi Arasındaki İlişki
Başlangıç Tarihi:
Temmuz, 2017
Bitiş:
Aralık, 2019
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven (Proje Yürütücüsü), Beyhan Ataş (Proje Asistanı)
Köprüler kurmak: Özel Gereksinimleri Olan Çocukların Ailelerinin Refahı ve Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Eylül, 2016
Bitiş:
Eylül, 2019
Sponsor:
Erasmus Plus Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven (Proje Koordinatörü), Nalan Babür (Proje Koordinatörü)
Açıklama:
• Avrupa Birliği Erasmus programları kapsamında desteklenen Erasmus + Projesi
• Proje Üyeleri: Romanya, İspanya, Portekiz, Litvanya, Hırvatistan, Turkiye
• Proje, özel gereksinimleri olan çocukların ailelerinin toplum içindeki sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu ailerin gereksinimleri konusunda sosyal farkındalık düzeyini artırmak ve entegrasyonu kolaylaştırmak için yetişkin eğitimi paketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
COST Action IS 1401: Strengthening Europeans' Capabilities by Establishing the European Literacy Network
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2015
Bitiş:
Mart, 2019
Sponsor:
European Literacy Network
Ekip:
Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, Nalan Babür
Açıklama:
• Bu proje, Avrupa devletleri arasında okuma-yazma eğitiminin geliştirilmesi, bireylerin okur-yazarlık oranının artması ve yeni eğitsel metotların geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır.
• Bu projede, Avrupa devletleri arasında, okuma-yazma kavramlarının tam olarak anlaşılması,
• Bilimsel araştırma ve yayınların artması,
• Okuma-yazma eğitiminin daha iyiye götürülmesi için bilimsel kanıtların kullanılması,
• Araştırmacılar, alanda çalışanlar ve yasa uygulayıcılar arasında ortak bir dil oluşturabilmek ve bağlantıyı kuvvetlendirmek amacıyla işbirliğinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Türkçe Okuma Edinimini Etkileyen Faktörler: Tek Dilli Ve İki dilli Çocuklarda Türkçe Okuma Süreçlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2016
Bitiş:
Mart, 2019
Sponsor:
TÜBİTAK
Ekip:
Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, Nalan Babür
Açıklama:
• TUBITAK Proje No. 115K023
• Çalışma, tek- ve iki-dilli çocuklarda Türkçe okuma süreçlerinin bilişsel ve dilsel açılardan karşılaştırmalı değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu yolla, okul çağındaki çocuklarda okuma gelişimini değerlendirmek ve bu süreçte önemli gözüken değişkenleri belirlemek ve anlamak önemli olacaktır.