Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği programında 4 yıllık lisans eğitimi ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimi vermektedir. Okul Öncesi Eğitimi Programının amacı, 0-8 yaş arası çocuklar ve ailelerine farklı ortamlarda kaliteli hizmet sağlamak üzere uzman yetiştirmektir. Bunun için; program mezunlarına, çocuğu tanıma ve anlama, çocukların gelişim ve eğitimlerini destekleyici deneyimler sunma,  çocuk gelişimi ve eğitiminde aileyi desteklemek üzere bilgi ve beceriler kazandırmak hedeflenmektedir. 

Amaç sadece okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek değil aynı zamanda ailelerle, sağlık ve eğitimle ilgilenen sosyal kurumlarla ve toplumun gelişmesini teşvik edecek topluluklarla birlikte çalışacak yetkin uzmanlar eğitmektir. Program teorik eğitim ve saha deneyimini bir araya getirmekte ve mevcut araştırma temelli bir vizyon sunmaktadır.