Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Disleksi ve Müfredat Yabancı Dil Öğrenimi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2012
Bitiş:
Mart, 2013
Sponsor:
Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje
Ekip:
Claire Ozel, Bilal Kırkıcı, Özgür Erdur Baker, Nalan Babür
Açıklama:
• Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje , Proje No. 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP
• Proje Ekibi: Claire Ozel, Bilal Kirkici, Ozgur Erdur Baker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Nalan Babur (Boğaziçi Üniversitesi)
• Dyslang projesinin amacı, çokdilli disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemektir.
• Dyslang projesinin amacı, bir uzaktan eğitim kursu geliştirip uygulamak ve öğretmenler ile veliler için bir iyi uygulama rehberi hazırlayarak çokdilli disleksik bireyleri ilave bir müfredat dili öğrenmeleri konusunda desteklemektir.
• Disleksi, çokdillilik ve yabancı dil öğrenme konuları geliştirilip bir eğitim programı oluşturmak için 7 partner ülke ile çalışılmıştır. 11 modüllü e-öğrenme programı 5 dilde hazırlandı.
5'te Beş: Mardin'de Erken Çocukluk ve Erken Beceri (ECEB) Programının Uygulanması
Başlangıç Tarihi:
Aralık, 2010
Bitiş:
Aralık, 2011
Sponsor:
DPT SODES Projesi
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Amaç, öğretmenlerin sosyo-duygusal becerilerini geliştirerek pozitif sınıf kültürünü geliştirmek ve öğretmenlerin çocuk davranışlarını yönetmek için olumlu teknikleri kullanmasına yardımcı olmaktı.

Okulöncesi ve İlköğretim Birinci Sınıflarında Okumaya Hazırlık için Eğitsel Yazılım Geliştirme Projesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2009
Bitiş:
Mart, 2011
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
Ekip:
Günizi Kartal (Yürütücü), Nalan Babür, Ayşegül Metindoğan, Ayşe Gürel
Açıklama:
• 09D201P no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
• Projede ekibi: Günizi Kartal (Yürütücü), Nalan Babür, Ayşegül Metindoğan, Ayşe Gürel.
• Günizi Kartal başkanlığındaki projede, okulöncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri için okumaya hazırlık eğitsel yazılım programları geliştirildi.
• Bu projede, eğitsel yazılımı geliştirildikten sonra, öğretmen eğitimi yapılacak ve okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere de akademik destek sağlandı.
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2007
Bitiş:
Aralık, 2009
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri
Ekip:
Mine Göl Güven
Açıklama:

Araştırma projesinin amacı, anaokullarının türleri, ebeveynlerin kalite görüşleri, çocukların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Destek Programlarla İlköğretim Öğretmenlerinin Donanımlı Hale Getirilmesi Projesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2007
Bitiş:
Mart, 2009
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
Ekip:
Nalan Babür, Hande Sart, Falih Köksal, Sumru Aycan, and Sibel Tatar
Açıklama:
• 07HD101 no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP).
• Projede ekibi: Ebru Muğaloğlu(Yürütücü), Sumru Akcan, Nalan Babür, Falih Köksal, Hande Sart, Sibel Tatar, İlknur Kurt
• Öğretmenlerin “özel öğrenme güçlükleri hakkındaki tutum ve yargılarını” saptamak amacıyla hazırlanan ölçekler seminerden önce uygulandı.
• Veriler bilgisayar ortamına aktarıldı.
• Disleksik öğrencilere akademik destek için bir öğretmen eğitim programı oluşturuldu.
• Öğretmenlerin, sınıf içi uygulamalarda kullanabileceği bir “Ses Farkındalığı Testi” hazırlandı, yönergesi yazıldı ve pilot çalışmalar yapıldı.
• 2008 İlkbahar döneminde öğretmen eğitim programı uygulandı ve öğrenme güçlükleri üzerine üç gün süren öğretmen eğitimi yapıldı
5-10 Yaş Grubu Çocuklarda Okuma Bozukluğu/Güçlüğü Tanımında Kullanılacak Testlerin Geliştirilmesi Projesi
Başlangıç Tarihi:
Mart, 2005
Bitiş:
Mart, 2009
Sponsor:
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
Ekip:
Nalan Babür, Belma Haznedar; Gülcan Erçetin
Açıklama:
• 05D101 no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP).
• Proje Ekibi: Nalan Babür (Yürütücü), Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, ve Didem Özerman
• Okuma başarısını ölçmede kullanılacak üç ayrı okuma testi, Hızlı İsimlendirme (RAN), Kelime Okuma (TOWRE) ve Kapsamlı Ses Farkındalığı (CTOPP) testleri Türkçe’ye uyarlandı, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapıldı.

Sayfalar