Programs

Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği lisans programında dört yılı kapsayan bir eğitim sunmaktadır. 

Erken çocukluk eğitimi yüksek lisans programı ise 2 yıllık bir eğitimi kapsamakta ve program erken çocuklukta eğitim uygulamaları ve bilimsel araştırmalar için gerekli teori ve araştırma yeterliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca program,  bir yandan öğrencileri ileri lisansüstü çakışmalara hazırlarken, aynı zamanda farklı yüksek öğretim, idari ve akademik alanlarda karşılaştıkları çocuklar ile bilimsel bir yaklaşım geliştirmeleri konusunda lisansüstü öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans programı 4 tanesi zorunlu, 5 tanesi seçmeli ders olmak üzere toplam 24 krediden oluşmakta ve tez dersini içermektedir. Seçmeli dersler, danışmanın onayı ile Program, Enstitü veya Üniversite tarafından sunulan derslerden seçilebilmektedir.