Ersoy Erdemir

Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta: 
ersoy.erdemir@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 304
Telefon: 
0 212 359 4827
Eğitim: 

Doktora: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2008-2013
       Erken Çocukluk Eğitimi
       Yabancı ve İkinci Dil Eğitimi
Doktora Tezi: İki dilli bir çocuğun kelime gelişimi yörüngeleri: Okul öncesi dönemde dilbilimsel, öğretimsel ve sosyo-etkileşimsel bakış açıları.

Yüksek Lisans: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2006-2008

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2006

Kısa Özgeçmiş: 

Dr. Erdemir, yüksek lisans ve doktora eğitimini Buffalo New York Eyalet Üniversitesi Öğrenme ve Öğretim Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları çerçevesinde elverişsiz sosyal dezavantajlı koşullarda yaşayan yoksul, mülteci, göçmen ve azınlık çocukları için erken çocukluk eğitimi, erken yıllarda çift dillik ve okul öncesinde yabancı dil eğitimi konularında uzmanlaştı. Dr. Erdemir, araştırma ağırlıklı disiplinler arası eğitimi sırasında, erken çocukluk eğitimi alanında büyük ölçekli çeşitli hibe destekli erken müdahale projelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Erken Çocukluk Araştırma Laboratuvarı'nda proje yöneticisi olarak görev yaptı. Erken çocukluk eğitimi ve yabancı dil eğitiminde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Dr. Erdemir, 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı, ve Öğrenme Bilimleri Doktora Programı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yoksulluk, mültecilik, göçmenlik ve azınlık durumlarında yaşayan sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik erken müdahale projeleri yürütmektedir. Ek projeleri, erken çocukluk döneminde iki dillilik ve ebeveyn desteği ve güçlendirme programlarına odaklanmaktadır.

Araştırma Alanları: 

Mülteci, Göçmen ve Azınlık Çocuklar İçin Erken Müdahale Programları
Sosyal Dezavantajlı Çocuklar: Yoksulluk, Kötü Muamele, Göç, Politik Şiddet, Sosyal Dışlanma
Erken Çocuklukta Çift Dillilik, İkinci Dil Eğitimi ve Erken Okuryazarlık
Aile Katılımı, Ebeveyn Müdahale ve Güçlendirme Programları
Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimi

Yayınlar: 

Erdemir, E. (2021). Uncovering community cultural wealth through an early intervention program: Syrian refugee children speaking. Early Childhood Education Journal. Elektronik Ön Baskı.
https://doi.org/10.1007/s10643-020-01140-7

Erdemir, E. (2020). Transactional relations and reciprocity between refugee mothers and their children: Changes in child, parenting, and concept of child. European Early Childhood Education Research Journal. Elektronik Ön Baskı. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1858916

Erdemir, E., & Brutt-Griffler, J. (2020). Vocabulary development through peer interactions in early childhood: A case study of an emergent bilingual child in preschool. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Elektronik Ön Baskı.
https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1722058

Yıldız-Çiçekler, C., Orçan-Kaçan, M., Erdemir, E., & Aral, N. (2020). Job satisfaction and burnout levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 10(1), 56-69.
https://doi.org/10.17984/adyuebd.702259

Karslı Çalamak, E., & Erdemir, E. (2019). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocuklar ve aileleri: Anlatılmayan karşıt hikâyeler. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 216-246.
https://doi.org/10.33308/26674874.2019332119

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., Erbil, F. (2019). From the perspectives of pre-service preschool teachers: Why they choose teaching and how they view child/childhood. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1), 316-341.
https://doi.org/10.30831/akukeg.446774

Christ, T., Wang, X. C., Erdemir, E. (2018). Young children’s buddy reading with multimodal app books: Reading patterns and characteristics of readers, text and contexts. Early Child Development and Care, 188(8), 1012-1030.
https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1241776

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., Erbil, F. (2018). Child and childhood: Preschool teacher candidates reporting. Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 284-312.
https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s14m

Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Orcan, M., & Aral, N. (2016). Self-efficacy and life satisfaction levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. International Journal of Early Childhood Education Research, 5(9), 4-16.
http://www.ijecer.net/pfi-depo/issues/-IJECER%20March%202016.pdf

Orçan M., Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Aral, N. (2013). A comparative investigation of the learning processes of undergraduate teacher education students in the U.S. and Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 14, 25-31.

Erdemir, E. (2013). Attitudinal dispositions of students toward the English language: Sociolinguistic and sociocultural considerations. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(1), 23-49.
https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/137

Erdemir, E. (2012). Facilitating vocabulary learning of English language learners and bilingual children in preschool and kindergarten classrooms: Practical recommendations. AccELLerate: National Clearinghouse for English Language Acquisition, 4(2), 5-7.
https://ncela.ed.gov/files/uploads/17/Accellerate4_2.pdf

Konuşmalar / Sunumlar: 

Erdemir, E. (2020, Nisan). "Developmental effects of summer preschools intervention on Syrian refugee and Turkish children in vulnerable communities." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), San Fransisko, Kaliforniya http://tinyurl.com/yxx3vlhd (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Karslı-Çalamak, E. & Erdemir, E. (2020, Nisan). "Syrian children and families in Turkey: Missing stories and counternarratives." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), San Fransisko, Kaliforniya http://tinyurl.com/szok3op (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Christ, T., Wang, X. C., & Erdemir, E. (2020, Haziran). "Young children’s buddy reading with multimodal app books: Reading patterns and characteristics of readers, texts, and contexts." Davranış Gelişimi Çalışmaları Uluslararası Topluluğu 26. Bienal Konferansı (ISSBD), Rodos, Yunanistan. (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Erdemir, E. (2019, Ekim). "The effects of early childhood education summer schools on Syrian and local children." Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Nitelikler Uluslararası Konferansı (MOV-UP), İstanbul, Türkiye.

Erdemir, E. (2019, Ekim). Suriyeli ve Türk çocuklar için Yaz Anaokulları programı ve etkileri: Bir erken müdahale modeli. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Kafkas Üniversitesi, Kars.

Uçar-Karan, Ş. & Erdemir, E. (2019, Haziran). "Children’s subjective well-being: School." Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Erdemir, E., Diri, A., Büyükabacı, S. Ö., & Kaya, M. U. (2018, Eylül). GAP Yaz Anaokulları projesinin Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar üzerindeki etkileri. 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu.

Strekalova-Hughes, E., Nash, K., & Erdemir, E. (2018, Nisan). "Refugee critical race theory in education: An emerging ontological and epistemological lens." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), New York, ABD.

Erdemir, E. (2017, Kasım). Göç ülkesinde çocuk: Okul öncesinde dile ve kültüre duyarlı sınıf toplumu yaratmak. Eğitimde Gelecek Konferansı, MEF Üniversitesi, İstanbul.

Erdemir, E. (2017, Eylül). Suriyeli çocuklar için yaz anaokulları programı: Pilot müdahale çalışması. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdemir, E. (2017, Eylül). "Summer preschool intervention program for Syrian refugee children: Language proficiency and socioemotional gains." Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Bolonya, İtalya.

Strekalova-Hughes, E., Nash K., & Erdemir, E. (2017, Ekim). "Toward a refugee critical race theory in education." 25. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitiminin Yeniden Kavramsallaştırılması Kongresi, Toronto, Kanada.

Erdemir, E., Yaşar, D., Maşalacı-Gündüz, B., Erdoğan, Ş. (2017, Nisan). Suriyeli çocukların okula hazırlık düzeyinin arttırılması için bir uygulama modeli. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, İstanbul.

Erdemir, E. (2015, Eylül). "A diverse child’s socialization in a new language environment across contexts of school, home, and community." Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Barselona, İspanya.

Erdemir, E. (2015, Nisan). "Incidental vocabulary gains in freeplay interactions: A Case study of an emergent bilingual child in preschool." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), Şikago, Illinois.

Erdemir, E. (2014, Eylül). "Emergent bilingual children building expressive vocabulary repertoire: Cross-linguistic and instructional learning trajectories." Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Girit, Yunanistan.

Erdemir, E. (2013, Eylül). "Advantages of early bilingualism in young children: Oral language and pre-literacy skills." Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği Konferansı, İstanbul, Türkiye.

Erdemir, E (2012, Eylül). "Linguistically diverse children's classroom social interactions with monolingual-English peers: Pathways to bolstering oral language and emergent literacy skills." Dil ve Sosyal Etkileşim Çalışma Grubu (LANSI). Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York.

Erdemir, E. (2012, Nisan). "Fostering vocabulary knowledge of an English-language-learning preschooler: Examination of teachers’ instruction and scaffolding practices." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), Vancouver, Kanada.

Erdemir, E. (2012, Mart). "Vocabulary learning patterns through types of peer scaffolds." Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenleri Konferansı (TESOL), Philadelphia, Pennsylvania.  

Essary, J., Strekalova, E., Park, S., & Erdemir, E. (2011, Haziran). "Seeing eye to eye in early childhood classrooms: Exploring the development of an intercultural co-teaching model among international teachers." Uluslararası Sanat ve Bilim Dergisi Konferansı, Harvard Üniversitesi, Boston, Massachusetts.

Erdemir, E. (2011, Nisan). "Expressive semantic vocabulary knowledge in young bilingual children: Conversation analysis approach." Popüler Kültür Derneği ve Amerikan Kültür Derneği, Dilbilim Oturumu (PCA/ACA), San Antonio, Texas.

Erdemir, E. (2011, Nisan). "A case study of an emergent English language learner’s vocabulary development through peer interactions in a universal Pre-K class." Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), New Orleans, Louisiana.

Erdemir, E. (2010, Haziran). "Marginalization and empowerment of diversity in the thirdspace: Ethnography of an immigrant English-language-learning child as a language-minority in a U.S. school." 14. Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Dünya Kongresi (WCCES), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Araştırma Projeleri: 

Çocuğun Sesi Var Ortaklık Ağı
Avrupa Birliği Projesi; Uluslararası Çocuk Merkezi; Mikro-Fon Hibe Programı
Tamamlandı

Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitimi Programı Erken Müdahale Değerlendirme Araştırması
UNICEF; GAP İdaresi; Türkiye Kalkınma Vakfı
Tamamlandı

Suriyeli ve Türk Çocuklar için Yaz Anaokulları Programı Erken Müdahale Değerlendirme Araştırması
UNICEF; GAP İdaresi; Türkiye Kalkınma Vakfı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Tamamlandı

Suriyeli Çocuklar için Kurum Temelli Yaz Anaokulları Projesi: Pilot Uygulama
Anne Çocuk Eğitim Vakfı; Siemens; Plan International
Tamamlandı

Sosyal Dezavantajlı Çocuklar için Uçan Kütüphane ve Yaratıcılık Zamanı Projesi Değerlendirme Araştırması
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı; Goethe Institut-İstanbul
Tamamlandı

Suriyeli ve Türk Çocuklar için Futbol Birleştirir Programı Proje Değerlendirme Araştırması
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı; Goethe Institut-İstanbul
Tamamlandı

Küçük Çocukların Birinci ve İkinci Dilde Çokbiçimli Dijital Metinlerle Etkileşimi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Tamamlandı

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

GAP Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü (Ekim 2018)
3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Genç Bilim İnsanı Araştırma Geliştirme Ödülü (Nisan 2015)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Kelime Çalışmaları Özel İlgi Grubu: Araştırma Ödülü (Nisan 2012)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Doktora Öğrenci Ödülü (Nisan 2011)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Lisansüstü Eğitim Fakültesi: Doktora Öğrenci Araştırma Ödülü (Nisan 2010)
New York Eyalet Üniversitesi