Okulöncesi Eğitimi Birimi

Okulöncesi Eğitimi Birimi, üniversite çalışanlarının 2-6 yaşındaki çocuklarının bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine sağlıklı koşullar altında ve çağdaş eğitim modelleri çerçevesinde yardımcı olmayı amaçlar.
 
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Biriminin amacı; çocukları ilköğretime hazırlamak, başta dil becerileri olmak üzere temel iletişim becerilerini, problem çözme, düşünme ve karar verme yetilerini geliştirmek; okulöncesi Eğitimi Birimi ile veli arasında iletişimi desteklemek ve devam ettirmek; üniversite öğrencileri ve akademik personele gözlem, uygulama ve araştırma olanakları sağlamaktır.