Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerle İlgili Duyuru

Birimlerde oluşturulan komisyonların başvuruları değerlendirip sonuçlandırması ve Rektörlüğe göndermesi için son
gün*: 02 Ekim 2019 Çarşamba
SKS Daire Başkanlığı ve Rektörlük onayı: 03 Ekim 2019 Perşembe
Sonuçların web sayfasında ve birimlerin ilan panolarında duyurulması: 04 Ekim 2019 Cuma
“Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanması için son gün: 11 Ekim 2019 Cuma
Başvuru yer ve tarihi: Bölüm Sekreterliği-ETAB 407 20-27 Eylül 2019
 
 
* Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilecek öğrencilerde aranan şartlar:
1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun
kayıtlı öğrencisi olmak,
2. Disiplin cezası almamış olmak,
3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
4. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle
sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
7. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 
*Bölüm tarafından aranan şartlar
1. Okulöncesi öğretmenliği programı 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak
2. Transkript ve başvuru dilekçesi
 
*Yapılacak olan işler
Laboratuvar organizasyonu, araştırma görevlilerine yardım etmek, veri girişleri ve web sayfasını düzenlemek 
 
Çalıştırılacak dönem (Haftalık 7 saat):
14.10.2019
19.12.2019
 
Salı, Eylül 24, 2019
Salı, Eylül 24, 2019